Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:184 (1999-2000)
Innlevert: 04.02.2000
Sendt: 04.02.2000
Rette vedkommende: Landbruksministeren
Besvart: 10.02.2000 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Avisen Hitra-Frøya melder at det nå innføres avgifter på opptil 2000 kroner for å få behandlet fritakssøknader knyttet til bo- og driveplikt. Dette er en gebyrpraksis som lett kan utarte seg voldsomt. Det er også noe uklart om det finnes retningslinjer for denne type gebyr utover de generelle. Er det slik at man kan pålegge gebyr i denne størrelsesorden for fritakssøknader og er det i så fall rimelig?

Kåre Gjønnes (KrF)

Svar

Kåre Gjønnes: I medhold av forvaltningsloven § 27 a har Landbruksdepartementet i forskrift av 29. desember 1993 fastsatt at det skal betales gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. Forskriften gir ikke hjemmel for å ilegge gebyr for behandling av søknader om fritak fra bo- og driveplikt.