Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:229 (1999-2000)
Innlevert: 01.03.2000
Sendt: 02.03.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Vil Forsvarsministeren sørge for at Fredriksten blir vurdert som lokaliseringsalternativ på lik linje med Akershus, og at en kost/nytte vurdering av Fredriksten-alternativet ligger ved saksframlegget til Stortinget?

Begrunnelse

Forsvarssjefen vil, etter forsvarsministerens pressemelding 2. februar, planlegge å samlokalisere all forvaltningsutdanning i Forsvaret til Akershus festning. Dette innebærer investeringer og kostnader som Forsvaret ikke ville få om man lokaliserte denne utdanningen til Hærens forvaltningsskole på Fredriksten. Dette er forsvarssjefen orientert om, men vil ikke utrede dette alternativ. Dette synes noe besynderlig.

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: