Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:235 (1999-2000)
Innlevert: 07.03.2000
Sendt: 08.03.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Ved import av fisk fra 3. land, krever kontrollverket at fisken skal være emballert med kartong og plast, noe norske fiskere slipper. For tiden ser vi eksempler på at fisk fra 3.land som blir avvist i Norge p.g.a. manglende emballasje, leveres i Danmark og England uten problemer. Nord-norsk industri går dermed glipp av råstoff, en situasjon som kan forsterke seg p.g.a. de norske bestemmelser.
Vil statsråden ta initiativ til at vi får på plass importregler som ikke diskriminerer norsk fiskeindustri i forhold til utlandet?

Begrunnelse

Fra årsskifte er mer enn 700 tonn fisk fra Russland avvist av kontrollverket for leveranse til Nord-norsk fiskeindustri. Kontrollverket forholder seg til forskrifter og EU-direktiv, som tilsynelatende praktiseres svært ulikt i Norge og EU. Med det resultat at Nord-norsk industri og sysselsetting blir taperen.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: