Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:238 (1999-2000)
Innlevert: 07.03.2000
Sendt: 08.03.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Jeg viser til spørsmål nr. 212. Statsråden viser i sitt svar til St.prp. nr. 60 (1997-98) som svar på de spørsmålene jeg stilte. Det er allerede kjente tall. Det som er av interesse er å få lagt fram tall basert på kjøringer som viser hva omleggingen har gitt av konsekvenser i en detaljert oppstilling på kommunenivå/fylkesnivå, etter at selskapsskatten ble statlig. Mitt andre spørsmål var om statsråden mener at omleggingen er blitt slik det var forutsatt. Heller ikke på dette spørsmålet svarer statsråden.
Kan statsråden nå gi meg svar?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: .