Skriftlig spørsmål fra Sverre J. Hoddevik (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:258 (1999-2000)
Innlevert: 29.03.2000
Sendt: 30.03.2000
Besvart: 04.04.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Sverre J. Hoddevik (H)

Spørsmål

Sverre J. Hoddevik (H): Når vil departementet legge frem for Stortinget resultatene av utredningene som ble avsluttet ved årsskiftet 1998/99 om innsparingspotensialet ved kommunesammenslåinger og interkommunalt samarbeid?

Begrunnelse

19 kommuner i seks ulike områder av landet inngikk i et prosjekt i regi av KRD som ble tillyst våren 1997, der kommunene skulle utrede fordeler og ulemper ved kommunesammenslåinger. Senere ble utredning av interkommunalt samarbeid implementert i prosjektet. Utredningene ble ferdigstilt ved årsskiftet 1998/99. I St. prp. nr 60 (1998-99) blir det referert til en rapport utarbeidet av Høgskolen i Sogn og Fjordane som på bakgrunn av utredningene i de seks områdene, konkludere med at det er gevinster å hente på sammenslåing og samarbeid.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: 19 kommuner i seks ulike områder i landet utredet i 1998 fordeler og ulemper ved interkommunalt samarbeid eller kommunesammenslåinger som strategi for å møte de utfordringene kommunene nå står over for. En oppsummering av resultatet av dette utredningsprosjektet ble gitt i St.prp. nr 69 (1998-99). Når det gjelder videre arbeid i de ulike områdene, vil status for dette bli redegjort for i kommuneøkonomiproposisjonen for 2001, som legges frem i mai 2000.