Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:259 (1999-2000)
Innlevert: 29.03.2000
Sendt: 30.03.2000
Besvart: 06.04.2000 av justisminister Hanne Harlem

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Peter Emmanuel Kyemaire ble tvangssendt ut av Norge til Uganda 16. mars i år. Han hadde flykta fra borgerkrigen i Rwanda, etter å ha blitt torturert, og etter at hans familie var drept. Han kom til Norge 13. august 1995 for å søke beskyttelse, på et ugandisk pass som han hadde tilegnet seg ulovlig, men som var hans eneste mulighet å komme inn i Norge på. Han sitter nå i arrest i Uganda, på grunn av dette passet. Hva kan Justisministeren gjøre for avhjelpe situasjonen, kan han eventuelt hentes tilbake ?

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: Ovennevnte ankom Norge som asylsøker på et ekte ugandisk pass utstedt til Peter Emmanuel Rukyema, den 13.08.95. Han oppgav å være rwandesisk borger Peter Emmanuel Kyemaire. Asylsøknaden er vurdert ut fra Rukyemas behov for beskyttelse i Norge. Fordi han kom til landet på et ugandisk pass, og på bakgrunn av hans egen forklaring, ble det lagt til grunn at han har beskyttelse i Uganda og han fikk derfor endelig avslag på sin søknad den 14.10.96.

Rukyema har gjennom sine støttegrupper hevdet at han er rwandesisk borger og som sådan må innvilges beskyttelse i Norge. Vi har ikke benektet at Rukyema kan være født av rwandesiske foreldre og således er, eller har vært, rwandesisk borger. Det utelukker imidlertid ikke at han senere kan ha fått beskyttelse i Uganda. Det er som kjent et stort antall rwandesiske flyktninger i Uganda og mange har i årenes løp blitt naturaliserte ugandere.

Vi har for øvrig ikke klare holdepunkter for at Rukyema er mer å betrakte som rwandesisk enn som ugandisk borger. Språktester knytter ham heller ikke entydig til Rwanda.

Det er videre i brev av 11.01.2000 bekreftet av den ugandiske ambassaden at Rukyema er ugandisk borger. Rukyema trakk etter dette sitt søksmål mot Staten den 25.01.2000.

Politiet gav etter dette Rukyema utreisefrist og han ble den 16.03.2000 uttransport til Entebbe/Uganda. Uttransporten fant sted uten problemer. Politiet returnerte ikke før de fikk bekreftet av ugandiske immigrasjonsmyndigheter at Rukyema var akseptert mottatt. De snakket også med Rukyema selv, som sa at samtalen med immigrasjonsmyndighetene hadde gått greit og uten problemer.

Vår ambassade i Kampala ble i løpet av den påfølgende helgen kontaktet av ugandisk politi som muntlig meddelte at Rukyema overfor dem insisterte på at han hadde erhvervet ugandisk pass på ulovlig vis. Han sitter etter det opplyste i dag varetektsfengslet på dette grunnlag.

En lokalt ansatt jurist ved Den norske Ambassaden, som tidligere arbeidet både i The Legal Aid Project som støttes av Den norske Advokatforening og i en organisasjon for fangers rettigheter, besøkte Rukyema 31. mars. Han hadde det etter forholdene bra og var i god form.

Det at Rukyema etter det opplyste i dag sitter i varetekt fordi han selv hevder han har fått utstedt ugandisk pass på ulovlig vis, gir ikke alene grunnlag for å ta han tilbake til Norge.