Skriftlig spørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:261 (1999-2000)
Innlevert: 30.03.2000
Sendt: 31.03.2000
Besvart: 06.04.2000 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Ifølge Aftenposten 30.3. har samarbeidsproblemer i Forsvarets Bygningstjeneste ført til at prosjektlederen for Regionfelt Østlandet er fjernet fra sin stilling.
Hvordan påvirker dette fremdriften i skytefeltsaken?

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Jeg har foretatt undersøkelser omkring det spørsmålet som opptar representanten Bjørn Hernæs og som også opptar meg, med hensyn til framdriften i arbeidet for prosjektet Regionfelt Østlandet.

Forsvarets bygningstjeneste er i ferd med å revurdere prosjekt Regionfelt Østlandets interne forankring og organisasjon, herunder ansvars- og rollefordelingen. Dette arbeidet er ennå ikke sluttført, men sees som nødvendig bl. a. for å redusere/minimalisere risiko for nettopp å kunne sikre framdriften og gjennomføringen av prosjektet i samsvar med Stortingets forutsetninger.

I denne fasen er ulike problemstillinger blitt drøftet for å finne de beste løsninger og, sikre et godt resultat. Det forhold at dette arbeidet har resultert i interne samarbeidsproblemer vil ikke påvirke framdriften i prosjekt Regionfelt Østlandet.

Prosjektets planlagte aktiviteter - herunder nødvendig dialog og avklaringer med myndigheter og samarbeidspartnere - pågår etter planen.