Skriftlig spørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:286 (1999-2000)
Innlevert: 12.04.2000
Sendt: 12.04.2000
Besvart: 14.04.2000 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): De norske selskapene Elkem og Fesil er havnet i en alvorlig rettslig konflikt med de galiciske delstatsmyndigheter om retten til å drive en kvartsgrube i den spanske delstaten. Dette skjer samtidig som Norge nå skal undertegne avtale med Spania om kjøp av fregatter til det norske forsvaret.
Hva er gjort fra Regjeringens side for å rydde opp i denne uheldige konflikten, og hvordan vurderer Nærings- og handelsministeren denne saken med tanke på det norske handelssamarbeidet med Spania?

Begrunnelse

Et stort antall arbeidsplasser i fire norske smelteverk er truet gjennom denne tvisten som omhandler rettighetene til en svært viktig råvarekilde i delstaten Galicia i Spania. Saken gjelder selskapet ERIMSA som leverer kvarts til Elkem og Fesil for produksjon av høyspesialiserte silisium-produkter. ERIMSA som kontrolleres av de norske selskapene, har drevet en kvartsgrube i Galicia etter en avtale fra 1980. Denne avtalen som gir rettighetene til å drive den aktuelle kvartsgruven, ble forlenget senest 1997. På tross av den tinglyste avtalen ble samme rettighet senere solgt også til et annet selskap. Saken er nå tatt opp av spansk rettsvesen, men avklaringen kan ta tid. ERIMSA har derfor fått utstedt en midlertidig konsesjon til å drive kvartsgruben i påvente av en rettslig avklaring. Det er imidlertid god grunn til å frykte at denne midlertidige konsesjonen kan være ledd i et politisk spill for å sikre Spanske Bazan kontrakten om byggingen av de norske fregattene.

For Elkem/Fesil er tilgangen til kvartsforekomsten i Galicia av vital betydning. Det finnes få alternativer og det vil ta flere år å utvikle nye råvarekilder. Et brudd i forsyningen herfra vil derfor være et svært alvorlig tilbakeslag for de norske selskapene og en direkte trusel mot viktige arbeidsplasser i distriktsnorge.

Grete Knudsen (A)

Svar

Grete Knudsen: Saken mellom galiciske delstatsmyndigheter og Elkem og Fesil er en tvistesak som omhandler juridiske spørsmål og videreføringen av tildelt midlertidig konsesjon.

Norske myndigheter har bistått selskapene aktivt og har tatt den opp direkte med den spanske regjeringen. I tillegg er saken fulgt opp kontinuerlig av den norske ambassaden i Madrid og av Norges Eksportråd.

Regjeringen avventer svar fra spanske myndigheter. Vi håper og tror at saken vil finne en snarlig løsning, også tatt i betraktning det gode handelssamarbeidet med Spania.