Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:358 (1999-2000)
Innlevert: 02.06.2000
Sendt: 02.06.2000
Besvart: 14.06.2000 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): 4. mai 1999 stilte jeg forsvarsminister Eldbjørg Løwer spørsmål vedrørende samarbeidsproblemene mellom Norsk Luftfartsmuseum (N.L.) i Bodø og forsvarsmuseet i Oslo. I dag vel ett år senere er ikke samarbeidsproblemene løst, til stor skade for den nasjonale institusjon i Bodø.
Vil statsråden bidra til at institusjonen i Bodø får en annen oppfølging enn hittil, og vil han sørge for å få på plass samarbeidsløsninger som kan skape ny optimisme og konstruktive løsninger for Norsk Luftfartsmuseum i Bodø?

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Som det nevnes i spørsmålet ble det den 4. mai 1999 stilt et spørsmål om samme sak fra representanten Ivar Kristiansen, og jeg er kjent med det svaret som min forgjenger som forsvarsminister avga 12. mai 1999.

Siden den gang er det tatt et skritt i riktig retning for å formalisere et godt samarbeidsforhold mellom Norsk Luftfartsmuseum og Forsvarsmuseet /Luftforsvarsmuseet ved at det er inngått en samarbeidsavtale mellom disse to institusjoner. Arbeidet for å få til dette ble ledet av Forsvarets overkommando, som er Forsvarsmuseets direkte overordnede instans. Avtalen var på plass 16. september 1999 og har som direkte siktemål å legge grunnlaget for et godt samarbeid. Det administrative samarbeidet og faglige forhold er nøye beskrevet i samarbeidsavtalen. Rammene skulle derfor være på plass for et konstruktivt samvirke.

Jeg forstår at det nå har vært en viss aktivitet, vesentlig i de lokale media, hvor de angivelige samarbeidsproblemer er brakt på bane.

Uten å gå inn på hvordan dette detaljert skal behandles, kan jeg imidlertid forsikre at jeg skal følge opp saken og gjøre det som skal gjøres fra min side for å bringe eventuelle problemer ut av verden.