Skriftlig spørsmål fra Karin Lian (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:388 (1999-2000)
Innlevert: 16.06.2000
Sendt: 16.06.2000
Besvart: 22.06.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): Jeg har gjentatte ganger fått henvendelser om muligheten for samboer til å få fri fra arbeid når samboers barn er sykt. Det gjelder i de tilfeller hvor den ene av foreldrene bor så langt fra hjemmet at det er unaturlig at han/hun kan være tilgjengelig når barnet blir sykt. Jeg har forstått det slik at kun foreldrene kan ta ut disse dagene, 10 + 10 eller 20 dager.
Er det foretatt noen endringer i lovverket eller i forskriftene på dette området?

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: Hensikten med retten til omsorgspenger er å dekke yrkesaktive foreldres behov for inntekt ved kortvarige fravær fra arbeidet inntil annet tilfredsstillende tilsyn med syke barn kan skaffes.

Ifølge folketrygden kan en arbeidstaker som har omsorg for små barn få omsorgspenger dersom han eller hun er borte fra jobben på grunn av nødvendig tilsyn med sykt barn, eller dersom den som har det daglige barnetilsynet er syk. Fraværet fra arbeidet må skyldes nødvendig tilsyn med barnet. Den enkelte arbeidstaker kan få omsorgspenger i inntil 10 stønadsdager for hvert kalenderår. Har vedkommende ansvar for flere enn to barn, ytes det omsorgspenger i opptil 15 dager. Dersom arbeidstakeren har omsorg for et kronisk sykt barn har han eller hun rett til opptil 20 stønadsdager.

Når arbeidstakeren er alene om omsorgen, økes antall stønadsdager til henholdsvis 20, 30 eller 40. Selv om den som er alene om omsorgen inngår et nytt samboerforhold eller gifter seg, opprettholdes likevel status som alene om omsorgen og rett til 20 (30, 40) dager med omsorgspenger. Når den ene av foreldrene har aleneomsorgen, kan stønadsdagene ved avtale fordeles mellom foreldrene i forhold til avtalt samvær. En eventuell ny partner for mor eller far har ikke krav på omsorgspenger. Hvis derimot den som er alene om omsorgen får felles barn med sin nye samboer/ektefelle, vil vedkommende ikke lenger anses for å være alene om omsorgen. De vil da ha rett til 10 dager hver med omsorgspenger, uansett hvilket av barna som er syk.

Hvis foreldrene har delt foreldreansvar, har begge foreldrene rett til 10 dager med omsorgspenger pr. kalenderår uansett om de inngår nye samboerforhold/ekteskap.

Arbeidsgiveren dekker inntil 10 stønadsdager med omsorgspenger pr. kalenderår for hver arbeidstaker. Det er i dag ikke hjemmel i loven for å pålegge arbeidsgiver til en samboer som ikke er biologisk forelder å betale omsorgspenger.

Bestemmelsene om omsorgspenger og pleiepenger ved barns sykdom er under stadig vurdering, men det er for tiden ikke planlagt endringer slik at samboere uten egne barn kan motta omsorgspenger.