Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:399 (1999-2000)
Innlevert: 21.06.2000
Sendt: 22.06.2000
Besvart: 28.06.2000 av justisminister Hanne Harlem

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): Vil justisministeren garantere at Kristiansand politikammer får tilleggsbevilgninger på hva etterforskningen av barnedrapene i Baneheia medfører av ekstra kostnader?

Begrunnelse

Politietterforskningen etter dobbeldrapene i Baneheia i Kristiansand har pr. dags dato kostet nærmere 3 millioner kroner. Størstedelen av disse kostnadene er overtidsbetaling. Dette kan medføre at Kristiansand politikammer grunnet budsjettet samt budsjettprosedyrene som Justisdepartementet har lagt opp til, medfører at alt annet ordinært politiarbeid ved politikammeret vil bli sterkt nedprioritert.

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: På bakgrunn av tragedien i Baneheia er det jevnlig kontakt mellom Kristiansand politidistrikt og Justisdepartementet. Baneheiasaken er svært ressurskrevende, og jeg er som alle andre meget opptatt av at saken blir oppklart.

I forbindelse med spesielt ressurskrevende saker er det ikke uvanlig at berørte politidistrikter får tilleggsbevilgning for hele eller deler av de merkostnader som påløper. Foreløpig har ikke departementet mottatt søknad fra Kristiansand politidistrikt, men vi er varslet om at søknad vil bli fremmet. Denne vil i så fall bli behandlet på vanlig måte, og politidistriktet vil få en budsjettmessig kompensasjon. Kristiansand politidistrikt må imidlertid også i slike saker søke å løse oppgavene på en ressurseffektiv måte og utøve nødvendig kostnadskontroll i sakens ulike faser.