Skriftlig spørsmål fra Annelise Høegh (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:462 (1999-2000)
Innlevert: 14.09.2000
Sendt: 14.09.2000
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 20.09.2000 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): Når tar Regjeringen sikte på å selge seg ned fra sin dominerende eierandel til 34 % eierandel i Norsk Medisinaldepot (NMD) slik Stortinget har gitt fullmakt til for å forhindre at det kan reises tvil om Regjeringens uavhengighet som reguleringsmyndighet i forhold til apotek- og legemiddelmarkedet?

Begrunnelse

NMD er en av de dominerende aktørene i grossistmarkedet for legemidler. Så lenge departementet sitter på en dominerende eierandel (81%) kan det reises tvil om statens uavhengighet som reguleringsmyndighet i forhold til de andre aktørene. Stortinget har besluttet at statens eierandel i NMD skal ned i 34 % innen utgangen av 2003. Det vil være en åpenbar fordel om dette nedsalget skjedde så raskt som mulig.

Grete Knudsen (A)

Svar

Grete Knudsen: Statens eierinteresser i Norsk Medisinaldepot ASA (NMD) forvaltes av Nærings- og handelsdepartementet. Spørsmålet er derfor videresendt fra arbeids- og administrasjonsministeren til nærings- og handelsministeren for besvarelse.

Nærings- og handelsdepartementet vurderer nå tidspunkt og vilkår for en ytterligere reduksjon i statens eierandel i NMD i tråd med Stortingets forutsetninger. Det skjer store endringer i markedene som selskapet arbeider i, og departementet må - sammen med selskapets styre - finne en form og et tidspunkt for det videre nedsalget som kan bidra til et tilfredsstillende resultat for staten.

Med disse forbehold tar departementet sikte på en rask videre fremdrift.