Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til sosialministeren

Dokument nr. 15:469 (1999-2000)
Innlevert: 18.09.2000
Sendt: 18.09.2000
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 25.09.2000 av helseminister Tore Tønne

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Foreldre til barn med cerebral parese opplever i dag en stor ulik behandling med hensyn til refusjon av utgifter til Petøtrening. Enkelte fylkeskommuner gir refusjon til kurs, andre ikke. Det anbefales for de fleste at barn deltar på 3 kurs à 3 uker for å få gode resultater. Hvert kurs koster 15.000 kroner pr. barn. Det sier seg selv at mange foreldre ikke finner råd til dette.
Vil statsråden se nærmere på om det burde etableres en nasjonal refusjonsordning for denne typen trening?

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: En arbeidsgruppe oppnevnt av Statens helsetilsyn har foretatt en faglig vurdering av alternative treningsopplegg som Petø-metoden og Doman-metoden for barn med hjerneskader. Arbeidsgruppen har gitt en faglig vurdering av Petø-metoden, og kan anbefale trening etter denne metoden til en begrenset gruppe barn med cerebral parese. Arbeidsgruppens rapport har vært på høring, og departementet arbeider nå med å gjennomgå høringssvarene.

Arbeidsgruppen har vist til at brukerne etterspør en betydelig større innsats på tiltakssiden enn det mange barn med hjerneskader får i dag. Arbeidsgruppen mener at tilbud om intensiv trening/stimulering må løses av spesialisthelsetjenesten med veiledningsansvar overfor kommunene.

Departementet vil i oppfølgingen av nevnte rapport vurdere hvordan tilbudet til barn med hjerneskade kan styrkes, herunder hvordan Petø-metoden skal integreres i den offentlige helsetjenesten. Jeg vil i denne sammenheng være opptatt av at tilgjengelighet til Petø-behandling skal være basert på medisinsk-faglige vurderinger, og ikke vilkårlige ulikheter i fylkeskommuners kjøp av tjenester. Jeg vil komme tilbake til hvilke virkemidler som kan ivareta disse hensyn.