Skriftlig spørsmål fra Erik Solheim (SV) til planleggingsministeren

Dokument nr. 15:7 (1997-98)
Innlevert: 07.11.1997
Sendt: 10.11.1997
Besvart: 14.11.1997 av planleggingsminister Eldbjørg Løwer

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Stiftelsen Max Havelaar Norge, som ble etablert i juni 1997, gir lisenser for import og salg av såkalt "rettferdig kaffe". Kaffen som blir merket på spesiell måte, er noe dyrere enn ordinær kaffe, men gir da kaffebøndene større inntekter. Flere grossister tilbyr kaffen som en del av sitt sortiment. Vil Regjeringen ta initiativ til at slik rettferdig kaffe blir tilgjengelig i alle statlige og offentlig eide kantiner og serveringssteder?"

Begrunnelse

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Erik Solheim datert 10. november i år om Regjeringen vil ta initiativ til at denne kaffen skal selges gjennom statlige og offentlig eide kantiner.

Den enkelte statsetat velger selv om den vil bruke Statens kantiner eller om private leverandører av kantinetjenester skal benyttes.

Regjeringen ved Forsvarsdepartementet er eier av Statens kantiner. Styringen av Statens kantiner, som er organisert som et statsforetak, skjer ved at budsjett tildeles og det overordnede rammeverket for driften fastlegges. Valg av produkter foretas av Statens kantiner. Regjeringen har gjennom det styringssystem som er valgt ingen konkret oppfatning om hvilket kaffemerke som skal selges fra Statens kantiner.

Når det gjelder de private aktører som etter anbudskonkurranser o.l. yter kantinetjenester i offentlig institusjoner, vil det på samme måte som for Statens kantiner, ikke være hensiktsmessig om departementet skal instruere om valg av konkrete produkter. Dette gjelder både overfor den private kantineleverandøren og i forhold til den enkelte statsetat som kjøper kantinetjenester. Slike forhold reguleres gjennom avtaler mellom kjøper og selger.

Tiltaket med "rettferdig kaffe" synes prisverdig med tanke på å gi kaffebøndene en større del av inntektene av kaffesalget. Stiftelsen Max Havelaar Norge bør selv kunne markedsføre sitt produkt overfor Statens kantiner og de andre leverandørene av kantinetjenester til offentlige institusjoner.