Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:7 (2000-2001)
Innlevert: 03.10.2000
Sendt: 03.10.2000
Besvart: 09.10.2000 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Både energibransjen og forbrukerorganisasjoner ønsker en lov som sikrer fullgod kontroll av strømmålere fordi gjeldende regelverk er ufullstendig og kan true forbrukernes interesser. De fleste EØS-land har kontrollordninger for slike målere innenfor rammen av et foreslått EU-direktiv. Departementet har vurdert behovet for en kontrollordning.
Hva er statsrådens beslutning?

Begrunnelse

Det er flere forhold som kan fremstå som problematiske ved at det ikke finnes legale krav til elektrisitetsmålere. Forbrukerne er skeptiske til at netteierne kontrollerer sine egene måleinstrumenter. Et bukken-til-havresekken opplegg er ikke egnet til å skape tillit hos forbrukerne. Videre er det et problem fordi det i Norge er mulig å omsette elektrisitetsmålere som ikke har fått en uavhengig teknisk vurdering som ligger i en typegodkjenning. Dette åpner mulighetene for et dumpingmarked.
Det vises til et tidligere spørsmål 308 til skriftlig besvarelse. I sitt svar forventet statsråden å kunne ta en beslutning i saken innen 1. september 2000.

Grete Knudsen (A)

Svar

Grete Knudsen: Det foreslåtte direktivet om måleinstrumenter stiller ikke krav om at EØS-land skal utføre kontroll av elektrisitetsmålere, men dersom man gjør det, skal kontrollen foregå i henhold til direktivet. Departementet har besluttet å innføre førmarkedskontroll og etterfølgende markedskontroll av nye elektrisitetsmålere i tråd med EUs foreslåtte direktiv.

Beslutningen medfører at dagens forskrift av 24. august 1999 nr. 684 om justering må endres.