Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:69 (2000-2001)
Innlevert: 13.11.2000
Sendt: 14.11.2000
Besvart: 21.11.2000 av helseminister Tore Tønne

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): I Aftenposten 3.11.00 hevdar ein britisk biolog at bruken av ammunisjon under Kosovo-krigen som inneheldt uran 238 kan føre til store skadar. Han meiner at innanding av støvet frå uranen vil auke risikoen for kreft i området. Den forrige regjeringa såg ingen grunn til å sette i verk særlege tiltak eller gje norsk personell på Balkan særlege garantiar.
Vil Regjeringa sette i verk særskilde tiltak for å undersøke og forhindre skadeverknadar?

Begrunnelse

Viser til skriftleg spørsmål 365 (1998-1999) til helseministeren, besvart 7. juli 1999.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: I svarbrev til spørsmål 365 (1998-1999) vedrørende samme problemstilling uttalte utenriksministeren:

"På bakgrunn av den dokumentasjon som foreligger har regjeringen ikke sett noe grunnlag for å iverksette tiltak eller gi det norske personellet som arbeider på Balkan noen særskilte garantier på grunnlag av denne ammunisjonstypen, men vil løpende vurdere situasjonen i nært samarbeid med andre land som deltar i KFOR-styrken."

På bakgrunn av innhentet faglig dokumentasjon har det ikke fremkommet ny informasjon som tilsier en annen vurdering enn hva som fremgår i ovennevnte svarbrev.

Sosial- og helsedepartementet vil imidlertid følge det pågående kartleggingsarbeidet i regi av FNs miljøprogram og vurdere aktuelle tiltak dersom nye opplysninger fremkommer under dette arbeidet.