Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:107 (2000-2001)
Innlevert: 04.12.2000
Sendt: 05.12.2000
Besvart: 08.12.2000 av olje- og energiminister Olav Akselsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Ifølge NRK-Nordland mandag 4. desember 2000, nekter Olje- og energidepartementet å legge frem dokumentasjon på at det i 1996 ble satt en tidsfrist på fem år for utbygging av Bjøllågavassdraget i Rana.
Kan statsråden dokumentere at det ble satt en tidsfrist for Bjøllågautbyggingen?

Olav Akselsen (A)

Svar

Olav Akselsen: Sivilombodsmannen har stilt spørsmål til Olje- og energidepartementet når det gjeld fastsetjing av frist for utbygging av Bjøllågavassdraget i Rana kommune. I brev dagsett 22.11.2000 til Sivilombodsmannen har departementet gitt sitt syn på saka.

NRK-Nordland har teke kontakt med departementet om saka. I den samanheng har kringkastinga fått kopiar av den kongelege resolusjonen frå 1989 om konsesjon til Bjøllågautbygginga og resolusjonen frå 1996 om pålegg ovanfor Statkraft av faste vilkår i unytta reguleringskonsesjonar, samt departementet sitt svarbrev til Sivilombodsmannen.

Så lenge saka er til handsaming hos Sivilombodsmannen, er det ikkje rett av meg å gå nærare inn på denna saka.