Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:215 (2000-2001)
Innlevert: 05.02.2001
Sendt: 06.02.2001
Besvart: 13.02.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Det vises til den pågående debatt om bruken av urananimert ammunisjon og brukens konsekvenser.
Hvor lenge kan slik ammunisjon lagres før den må tas i bruk eller destrueres, og eventuelt hvordan blir den destruert når den ikke kan lagres lenger?

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Jeg viser til spørsmål nr. 215 fra stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland om lagring og destruksjon av ammunisjon som inneholder utarmet uran.

Som jeg tidligere har redegjort for i Stortinget, benytter ikke det norske Forsvaret seg av denne ammunisjonstypen. Utarmet uran brukes av noen ammunisjonsprodusenter til pilen i såkalt "pilammunisjon", på grunn av den ekstreme massetettheten i materialet. Pilammunisjon er panserbrytende ammunisjon med stor gjennomslagskraft. Det norske Forsvar bruker pilammunisjon, men med en pil bestående av wolfram (tungsten).

Ifølge Forsvarets eksperter er lagringstiden på pilammunisjon ca. 20-30 år, uavhengig av hvilket materiale som blir benyttet til pilen. De sårbare og lagringssensitive delene i pilammunisjon er kruttet og tennkjeden, ikke selve pilen.

Vi har pr. i dag ikke kjennskap til hvordan de land som bruker ammunisjon med utarmet uran destruerer denne.