Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:263 (2000-2001)
Innlevert: 06.03.2001
Sendt: 07.03.2001
Besvart: 13.03.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I 1994 kjøpte en da 25 år gammel mann fra Brønnøy en 85 fot fiskebåt, som forliste i mars 1999. Forliset medførte behov for nytt fartøy. Tilleggskapital ble nødvendig for å finansiere nybygget ved at nye eiere kom inn, dog med brønnøymannen som hovedaksjonær. SND er inne med lån og tilskudd i nybygget. Direktoratet har avslått eierendringene, under henvisning til at rettigheter ikke er opparbeidet.
Vil statsråden sørge for at eierendring kan godkjennes, slik at nyfartøyet ikke "havarerer" økonomisk?

Otto Gregussen (A)

Svar

Otto Gregussen: Fiskeridepartementet mottok 7. mars klage fra Torgersen Havfiskeselskap AS over Fiskeridirektoratets avslag på søknaden om eierendring som Deres henvendelse gjelder.

Saken er ikke behandlet i departementet ennå.

Jeg vil avvente avdelingens behandling av saken og finner det ikke riktig å kommentere denne på det nåværende tidspunkt.