Skriftlig spørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:21 (1997-98)
Innlevert: 24.11.1997
Besvart: 02.12.1997 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Det er dokumentert at en tidligere prosjektleder i Partnair ble ansatt i Havarikommisjonen for sivil luftfart i 1991, mens kommisjonen arbeidet med Partnairulykka. Han deltok i dette arbeidet. Mener samferdselsministeren at dette kan være i strid med habilitetshensyn og hva innebærer i så fall det for vurderinga av kommisjonens rapport?"

Begrunnelse

Et medlem av havarikommisjonens var ansatt i Partnair fra 1979 til 1987, først som teknisk sjef, deretter som prosjektleder. Han var prosjektleder for den gruppen fra Partnair og Fred Olsen Flyselskap, som hentet flyet i Canada i 1986. Flyet hadde en meget omstridt historie, bl.a. var det tidligere havarert og gjenoppbygd, og endel av den historiske dokumentasjon manglet. Etterforskere fra Asker og Bærum Politikammer påviste etter havariet manglende og/eller avvikende dokumentasjon sett i forhold til flyets faktiske konfigurasjon ved innførselen til Norge. Prosjektlederen hadde denne dokumentasjon som ansvarsområde.Det kan også nevnes at han i forbindelse med ombygging av flyet deltok i møter med kanadiske godkjenningsmyndigheter.
Han var sentral i arbeidet med å få flyet til Norge.
Da han ble ansatt i Havarikommisjonen for sivil luftfart var Partnairulykka dens viktigeste arbeidsoppgave. Han tok del i den, representerte bl.a. kommmisjonen i to møter med ansatte i Luftfartsverket og opptrådte ifølge vitner fra rettssaken som gikk i Oslo byrett nylig med en arbeidsmetode som nærmet seg "tredjegrads forhør". I den grad selskapet Partnair skulle gås etter, tok han del i et arbeid med å kontrollere seg selv.
Jeg forutsetter at i den typen arbeid som havarikommisjonen driver, vil spørsmål om habilitet bli praktisert på strengeste måte da det ikke må kunne være tvil om medlemmenes upartiskhet.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Det er korrekt at en tidligere prosjektleder i Partnair A/S ble ansatt i et vikariat/engasjement i Havarikommisjonen for sivil luftfart i 1991, fra 1993 i fast stilling.

Saken som flere etterlatte, Anne Marie Eidahl m.fl. har anlagt mot Staten v/Samferdselsdepartementet i Partnairulykken er tatt opp til doms.

Dom ventes å foreligge i første halvdel av februar 1998.

Inntil rettskraftig dom foreligger, har jeg ikke anledning til å kommentere de forhold som representanten her har tatt opp.