Skriftlig spørsmål fra Oddvard Nilsen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:296 (2000-2001)
Innlevert: 23.03.2001
Sendt: 23.03.2001
Besvart: 30.03.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Oddvard Nilsen (H)

Spørsmål

Oddvard Nilsen (H): Vil statsråden sørge for at handikappede personer ikke får skjerpede helsekrav når de skal konvertere førerkort klasse B med rett til å føre kjøretøy med vekt inntil 7,5 tonn, til C1 førerkort?

Begrunnelse

I forbindelse med innføringen av førerkortklasse C1 for kjøretøy på inntil 7,5 tonn, kan personer med utvidet førerkort klasse B og rett til å kjøre bil med vekt inntil 7,5 tonn, få konvertert denne retten til C1 førerkort. I et høringsutkast til nye førerkortforskrifter foreslås det at for å få konvertert denne retten til førerkort type C1 kreves det helseattest av samme type som til førerkortklasse C. For funksjonsfriske personer medfører ikke disse helsekravene problemer. For en del funksjonshemmede medfører kravet om denne type helseattest at det stilles krav til førlighet som de ikke har. En del funksjonshemmede som har utvidet førerkort klasse B, med rett til å kjøre bil med vekt inntil 7,5 tonn vil derfor miste retten og muligheten til å kjøre bil med vekt inntil 7,5 tonn. Mange av funksjonshemmede med utvidet førerkort klasse B og rett til å føre kjøretøy med vekt inntil 7,5 tonn, har anskaffet seg kjøretøy som er tyngre enn 3,5 tonn og blir førerkortforskiftens ordlyd den samme som i høringsutkastet medfører det at disse personene må selge bilen sin med de belastningene og problemene det medfører.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Innføringen av klasse C1 for biler med tillatt totalvekt 3501-7500 kg ("stempelbil"), medfører i utgangspunktet skjerpede helsekrav til fører av slike kjøretøy. Det er imidlertid ikke foretatt noen skjerping av de kravene som stilles til en søkers førlighet i forhold til å få førerrett ved særskilte tekniske tilpasninger av et kjøretøy. Er den innleverte legeattest forøvrig tilfredsstillende i forhold til helsekravene, vil det dermed ikke være problemer forbundet med å fornye førerretten for handikappede personer som ønsker å kjøre bil med tillatt totalvekt 3501-7500 kg. Ved fornyelse vil førerkortet bli påført klasse C1 med EØS' fellesskapskoder som angir hvilke tekniske tilpasninger av kjøretøyet som er satt som vilkår for førerretten. Bruken av slike koder antas også å kunne lette kjøring med egen bil i utlandet for handikappede.