Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:317 (2000-2001)
Innlevert: 02.04.2001
Sendt: 02.04.2001
Besvart: 06.04.2001 av kulturminister Ellen Horn

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): På vegne av IDEA arrangerer Høgskolen i Bergen en verdenskongress for drama/teater og undervisning i sommer. IDEA mangler sluttfinansiering på 1 million kroner. Dette er midler tiltenkt kulturoppgaver som profesjonell teaterfestival, studentteaterfestival og diverse kunstneriske innslag. IDEAs oppgaver er i skjæringspunktet mellom Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementets og Kulturdepartementets ansvarsområder,og vil styrke de kunstpedagogiske miljøene i realiseringen av "Den kulturelle skolesekken".
Vil statsråden bidra til realisering av prosjektet?

Ellen Horn (A)

Svar

Ellen Horn: Kongressen IDEA 2001 er et omfattende arrangement. Av budsjett for kongressen, som Kulturdepartementet har mottatt i brev fra IDEA 2001 av 29. mars i år, går det fram at det totale budsjettet er på vel 8,5 millioner kroner. Her inngår en rekke delprogram av undervisningsfaglig og arrangementsmessig karakter, herunder kunstneriske innslag knyttet til gjennomføringen av selve kongressen. Disse delene av kongressen kan Kulturdepartementet ikke bidra til. Kulturdepartementets midler til amatørteatertiltak kanaliseres gjennom Norsk Amatørteaterråd og departementet kan derfor heller ikke støtte studentteaterfestivalen som er en del av IDEA 2001.

Som en del av kongressen skal det imidlertid, og som nevnt i spørsmålet også arrangeres en teaterfestival med profesjonelle teatergrupper. Teaterfestivalen har et totalt budsjett på omlag 1,1 millioner kroner fordelt på utgifter til forestillinger og andre produksjonskostnader. Kulturdepartementet har gitt IDEA 2001 tilsagn om et tilskudd på 100 000 kroner til delfinansiering av teaterfestivalen. Dette tilskuddet kommer i tillegg til det tilsagn Norsk kulturråd har gitt om 150 000 kroner til gjestespill under festivalen.