Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til helseministeren

Dokument nr. 15:336 (2000-2001)
Innlevert: 06.04.2001
Sendt: 09.04.2001
Besvart: 27.04.2001 av helseminister Tore Tønne

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Etter at angrepillen ble reseptfri har det skjedd en kraftig økning i salget, de tre første månedene en økning på 83 pst..
Kjenner helseministeren konsekvensene av dette og vil Regjeringen foreta seg noe på dette området?

Begrunnelse

Det er grunn til å tro at angrepillen blir brukt som prevensjonsmiddel når salget har vært på 13 000 piller de tre første månedene de har vært reseptfri. Leger har varslet om at mange unge jenter under den seksuelle lavalder bruker angrepillen, og etterlyser tydelig voksne som kan hjelpe unge jenter til å sette grenser. Angrepillen kan føre til at det har blitt et økt sexpress på unge jenter. Det burde være god grunn til å se på denne utvikling.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: I oktober 2000 ble salget av nødprevensjonspillen Norlevo godkjent for reseptfritt salg på apotek. Jeg har registrert at salget av denne pillen, i doser på 2 tabletter, har hatt en økning fra ca. 2 000 pr. mnd. i oktober til ca. 4 000 i mars 2001. Denne økningen dokumenterer imidlertid ingen reell økning i bruken av nødprevensjon. Tilgjengelig statistikk fra Norsk Medisinaldepot og opplysninger fra helsestasjon for ungdom, viser at Norlevo i stor grad har erstattet bruken av andre nødprevensjonspiller (Tetragynon og Eugynon). Dette er både forventet og ønskelig sett fra helsemyndighetenes side, da bivirkningene ved bruk av Norlevo (kvalme, ubehag, småblødninger) er langt mindre enn for de gamle prevensjonspillene brukt som nødprevensjon, og pillen er sikrere med hensyn til mulighet for blodpropp.

Det er vanskelig å fastslå med sikkerhet om adgangen til reseptfritt salg av Norlevo har medført en økning i bruken av nødprevensjonspiller generelt. Om dette likevel har skjedd, mener jeg dette må anses positivt når legemidlet hindrer en uønsket graviditet etter ubeskyttet samleie eller der annen prevensjon har sviktet.

Norlevo er en prevensjonspille, selv om den tas etter endt samleie. Virkestoffet er det samme som i minipiller, bare en høyere dose. Det er imidlertid liten grunn til å tro at denne pillen vil være et alternativ for unge jenter som ordinær prevensjon. Til det er den både for dyr (ca. 100 kroner kuren) og har mer bivirkninger i form av kvalme, ubehag og småblødninger enn vanlige p-piller. Det er vanskelig å tenke seg at noen vil velge å benytte denne pillen som eneste og fast prevensjon.

Det foreligger ingen dokumentasjon på at tilgjengelighet til nødprevensjon er en medvirkende årsak til sexpress. Dette betyr imidlertid ikke at vi ikke skal ta problemet med sexpress på alvor, og jeg er enig i at det er behov for "tydelige voksne som kan hjelpe unge jenter til å sette grenser".

Det pågår kontinuerlig en rekke tiltak for å forebygge sexpress og som kan hjelpe til med å styrke gutters og jenters evne til å sette grenser. Dette arbeidet foregår i regi av skole, helsestasjon for ungdom, organisasjoner og lag, og jeg tillegger arbeidet stor betydning.