Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:490 (2000-2001)
Innlevert: 20.06.2001
Sendt: 21.06.2001
Besvart: 04.07.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): TV2 kunne melde at en sjåførlærer i Skedsmo-kommune var blitt pålagt av det lokale ligningskontor å oppføre gatenavn på alle gater som han fortløpende kjørte med elevene. Dette er et meget omfattende og upraktisk dokumentasjonskrav. Alternativt mente ligningskontoret at han kunne kjøre samme rute, da slapp han fortløpende å notere gatenavn.
Vil finansministeren gjøre det klart overfor ligningskontoret at dette er et dokumentasjonskrav uten enhver rimelighet og bør avsluttes prompte?

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Jeg antar at det i spørsmålet siktes til den saken hvor en ansatt kjørelærer selv eide skolebilen og krevde kjøregodtgjørelse for dekning av kostnadene ved bruk av bilen.

Etter forskrift av 14. oktober 1976 nr. 9830 om forskuddstrekk i § 3 fjerde ledd er bilgodtgjørelse bare trekkfri når den utbetales for yrkes- eller tjenestekjøring som kilometergodtgjørelse etter statens reiseregulativ og i samsvar med fastsatte legitimasjonskrav. Legitimasjonskravene fremgår av forskriftens § 3 femte ledd. Det kreves her at det føres en fortløpende oppstilling som minst må inneholde følgende opplysninger:

- arbeidstakers navn, adresse og underskrift,

- dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes-/tjenestereise,

- formålet med reisen,

- fremstilling av reiseruten med angivelse av lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer, og

- totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller (eventuelt trip-teller) ved begynnelsen og slutten av hver yrkes-/tjenestereise.

Reglene er ikke utformet spesielt med tanke på ansatte sjåførlærere som selv holder skolebil. Jeg legger til grunn at angivelse av kjøreruten ikke behøver skje samtidig med at øvelseskjøringen pågår. Det er tilstrekkelig å fremstille kjøreruten etter at kjøretimen er avsluttet. Dersom det ikke er praktisk mulig å angi gate- eller veinavn, kan det i stedet oppgis stedsangivelser, slik at det er mulig å knytte kjøringen til et bestemt geografisk område.

Så lenge slik godtgjørelse i praksis er skattefri så langt den utbetales i samsvar med statens reiseregulativ, vil det være nødvendig med legitimasjonskrav for å sikre at utgiftsgodtgjørelser ikke benyttes som en skjult form for avlønning.