Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:32 (2001-2002)
Innlevert: 15.11.2001
Sendt: 16.11.2001
Besvart: 23.11.2001 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Hvor står adopsjonssaken, og når kan vedkommende forvente en avklaring?

Begrunnelse

En kvinne har søkt om å adoptere en gutt, født 05.06.1991, fra Brasil. Kvinnen har vært forsørger for gutten siden han var liten. Adopsjonen ble godkjent i byen Guarapartes 21.09.95 etter at gutten hadde vært fosterbarn i 4,5 år. Dette etter barnevernets anmodning. Sakspapirer om adopsjonen ble sendt til Statens ungdoms- og adopsjonskontor i februar 1996. Da ble det saksbehandling med intervjuer, hjemmebesøk og legeerklæring.
I juli 1996 fikk vedkommende brev fra Statens ungdoms- og adopsjonskontor at saken skulle avgjøres når vedkommende kom tilbake til Norge for godt!
29. april 2001 kom kvinnen tilbake og papirene ble sendt på nytt. Gutten som har bodd hos vedkommende nesten hele sitt liv er adoptert lokalt.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg viser til brev 15. november 2001 med spørsmål til skriftlig besvarelse fra representant Dagrun Eriksen. I henvendelsen reises spørsmål om når avgjørelse i en konkret adopsjonssak vil kunne påregnes å foreligge.

Departementet har vært i kontakt med Statens ungdoms- og adopsjonskontor. De kan bekrefte at de har den aktuelle saken til behandling og beklager at saken er blitt noe forsinket. Kontoret opplyser videre at saken gjelder søknad om anerkjennelse etter adopsjonsloven § 19, av en adopsjon gjennomført i Brasil i 1995. Det opplyses at en avgjørelse vil foreligge i løpet av november.