Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:74 (2001-2002)
Innlevert: 12.12.2001
Sendt: 12.12.2001
Besvart: 18.12.2001 av finansminister Per-Kristian Foss

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Som en følge av momsreformen, ble det fra 1. juli 2001 innført halv moms på matvarer. Dette har ført til at det er halv moms på drikkevann som selges på flaske. For vann som tappes fra springen er det fortsatt full moms.
Hva er begrunnelsen for denne forskjellsbehandling, og vil statsråden ta spørsmålet om halv moms på alt godkjent drikkevann opp til fornyet vurdering?

Begrunnelse

Da momsreformen ble behandlet i Stortinget, valgte Stortinget å overlate til Finansdepartementet å fastlegge hvilke næringsmidler som skulle gis halv momssats.
Drikkevann som tappes fra springen, er godkjent som næringsmiddel på samme vis som drikkevann som selges på flaske eller i større beholdere. Ut fra dette synes det naturlig at alt drikkevann behandles likt. Det kan betraktes som et negativt signal om godkjent drikkevann fra vannverket skal belastes med en høyere matskatt enn vann som omsettes via butikk. Ut fra miljøhensyn vil det være uheldig å gi skattefordel til næringsmidler som både må emballeres og transporteres for å nå fram til brukeren.
Det er naturlig å peke på at det er private husholdninger som merker ulempen med full momssats på drikkevann fra springen. Momsregistrerte næringsdrivende rammes ikke av denne ekstra matskatten. For husholdninger med dårlig råd vil halv momssats på alt drikkevann gi merkbare utslag.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Levering av drikkevann mot vederlag er merverdiavgiftspliktig. Merverdiavgiften oppkreves av den som leverer drikkevannet, det vil som regel være kommunen.

Det er riktig at drikkevann fra springen ikke omfattes av redusert merverdiavgiftssats på næringsmidler. Begrunnelsen for forskjellsbehandlingen mellom drikkevann som tappes fra springen og vann som selges på flaske, er at vannet som tappes fra springen brukes til veldig mye annet enn drikkevann. Det vil by på store avgiftstekniske problemer å skille mellom vann som brukes til drikkevann og andre næringsmiddelformål, og vann til hygienisk bruk. Det er derfor ansett som mest hensiktsmessig å beregne ordinær merverdiavgiftssats for vann tappet fra springen. Sverige, som også har redusert merverdiavgiftssats for næringsmidler, har for øvrig tilsvarende avgrensing.

Den avgiftsmessige avgrensingen mellom drikkevann på flaske og drikkevann fra springen er fastsatt i Stortingets vedtak om merverdiavgift og avgift på investeringer § 2 første ledd bokstav b. Det er derfor ikke opp til Finansdepartementet å endre regelverket på dette området. En eventuell endring, slik at drikkevann fra springen anses som næringsmiddel, må vedtas av Stortinget.