Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:146 (2001-2002)
Innlevert: 24.01.2002
Sendt: 25.01.2002
Besvart: 01.02.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Ifølge Aftenposten 23. januar skal en større norsk militærenhet etableres i Kirgisistan. Den norske styrken får i oppdrag å lede den allierte transportenheten i Sentral-Asia, og skal sørge for støtteapparat for et norsk C-130 Herkules transportfly.
Hvor lenge venter forsvarsministeren at dette oppdraget vil vare, og hvilken humanitær og militær rolle vil denne militærenheten spille i forhold til operasjonen "Enduring Freedom"?

Begrunnelse

Aftenposten opplyser at mellom 60 og 70 norske militære i løpet av februar 2002 skal sette opp en forsyningsbase i Kirgisistan. Det er første gang norske militære etablerer seg på området til den tidligere Sovjetunionen.
Til Klassekampen 24. januar opplyser kommandørkaptein Per Høiby at denne transportenheten er en del av vårt generelle bidrag til operasjon "Enduring Freedom" som ledes av USA. Det opplyses også at Kirgisistan har inngått en avtale med amerikanske myndigheter i første omgang for ett år, men med mulighet for forlengelse.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Jeg viser til skriftlig spørsmål nr. 146 fra stortingsrepresentant Kjetil Bjørklund om oppgaver og deployeringstidsrom for det norske C-130 transportflyet som skal deployeres i Manas, Kirgisistan.

Flyet skal deployeres i midten av februar, og er en del av et transportflyengasjement sammen med Danmark og Nederland som også stiller med ett fly hver. Norge er såkalt "lead nation", noe som vil si at det er vi som vil ha inneha de viktigste ledelsesfunksjonene. Totalt fra de tre landene vil det delta omkring 150 personer, og av disse vil 59 være norske. Det norske personellet vil bestå av to flybesetninger, ledelsespersonell, sambandspersonell og en vakt- og sikringsstyrke.

Oppdraget vil hovedsakelig være å fly ut og inn av Afghanistan, og transportene vil være av både humanitær og militær art. Tidsrommet på deployeringen er planlagt til å vare fra medio februar til medio august.