Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:219 (2001-2002)
Innlevert: 22.02.2002
Sendt: 25.02.2002
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Spørsmålet bortfalt.

Begrunnelse

Spørsmålet bortfalt.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Spørsmålet bortfalt.