Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:232 (2001-2002)
Innlevert: 28.02.2002
Sendt: 01.03.2002
Besvart: 07.03.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): VG skrev 23. og 25. februar om en kvinnelig student, som ikke får støtte fra Lånekassen. Hun mangler generell studiekompetanse pga. sykdommen dyskalkuli, men er tatt opp som student ved et universitet i England som anser henne for kvalifisert for en studieplass. Utdannings- og forskningsdepartementet har varslet at de vil åpne for dispensasjoner ved slike tilfeller i universitets- og høgskoleloven i vår.
Vil statsråden sørge for at Lånekassen i mellomtiden ikke er til hinder for studiestart for henne og tilsvarende tilfeller til høsten?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Det kreves i dag generell studiekompetanse ved opptak til de fleste høyere utdanninger i Norge. I Lånekassens regelverk settes de samme krav om generell studiekompetanse ved støtte til høyere utdanning i utlandet. Det gjøres unntak fra kravet når det heller ikke i Norge blir stilt krav om generell studiekompetanse innenfor tilsvarende fagområde.

Dersom det innføres en hjemmel for å gjøre unntak på individuelt grunnlag i universitets- og høgskoleloven, vil det gjøres også for studenter som søker opptak ved utdanning i utlandet. Nye regler vil tidligst kunne gjelde fra opptaket 2003 og for søkere i Lånekassen fra høsten 2003.