Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:258 (2001-2002)
Innlevert: 15.03.2002
Sendt: 15.03.2002
Besvart: 05.04.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Hva mener statsråden med at norske forbrukere ikke vil tåle svenske avgifter på norske forbruksvarer, og er hennes syn et uttrykk for det Regjeringen mener?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg går ut fra at bakgrunnen for representanten Bekkemellem Orheims spørsmål er et oppslag i VG søndag 10. mars. Overskriften som spørsmålet henviser til er formulert av avisen selv. Det er vanskelig for meg å kommentere VG sine overskrifter, og det ønsker jeg heller ikke å gjøre.

Det jeg uttalte meg om til VG gjaldt avgiftene på alkoholholdige varer og sammenhengen mellom pris og forbruk. En drastisk reduksjon av alkoholavgiftene vil føre til økt alkoholforbruk og derigjennom påføre samfunnet økte helseutgifter. Dette har vært en problemstilling som KrF og blant andre Ap har vært opptatt av gjennom mange år. Dette er også bakgrunnen for avgiftspolitikken på alkoholholdige varer som har vært ført av skiftende regjeringer i etterkrigstiden.

Samarbeidsregjeringen er opptatt av å redusere det totale alkoholforbruket og å arbeide for å redusere de negative konsekvensene som et stadig økende alkoholforbruk påfører samfunnet.