Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:287 (2001-2002)
Innlevert: 27.03.2002
Sendt: 02.04.2002
Besvart: 08.04.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Hvordan kan statsråden gi en løpende offentlig orientering, om nødvendig anonymisert av hensyn til personellets sikkerhet, over skader eller dødsfall på norsk personell, skader eller dødsfall forvoldt av norsk personell samt krigsfanger tatt av norsk personell under samtlige operasjoner tilknyttet operasjon "Enduring Freedom" i Afghanistan?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: For meg kommer hensynet til de norske soldatenes liv og sikkerhet i første rekke. I de aller fleste tilfeller er det ingen motsetning mellom dette og ønsket om å gi offentligheten umiddelbar orientering om alvorlige hendelser hvor norsk personell har vært involvert. Forsvaret har etter min vurdering kommet langt i å være åpen om norsk deltakelse i utenlandsoperasjoner, herunder vedrørende rutiner for informasjon om norsk personell som skades eller omkommer i tjenesten.

I unntakstilfeller kan imidlertid en løpende offentlig orientering sette soldatenes liv og sikkerhet i fare. Særlig kan dette være relevant for de norske spesialstyrkenes virksomhet. En restriktiv linje med hensyn til offentliggjøring i disse tilfeller er nødvendig ikke kun for å skjule den enkeltes soldats identitet (hvilket i noen grad kan motvirkes gjennom anonymisering), men også for ikke å røpe den angjeldende styrkens geografiske lokalisering og bevegelsesmønstre, dens kapasiteter og lignende operative forhold. Det ligger eksempelvis i dagen at det etter omstendighetene vil være uforsvarlig å gi offentlige orienteringer som regelmessig rapporterer om tap og skader hos fiendens styrker som er forårsaket, indirekte eller direkte, av norsk styrker.

Jeg har derfor ingen intensjoner om å etablere særskilte prosedyrer for løpende offentliggjøring som endrer dagens praksis og policy.