Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:363 (2001-2002)
Innlevert: 07.05.2002
Sendt: 07.05.2002
Besvart: 15.05.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Er den billettsalgpraksis NSB nå driver slik at enkelte byråer ikke kan selge alle NSB-billetter, og vil i så fall statsråden kunne gjør noe med denne problemstillingen slik at servicen bedres og kundegrunnlaget kan økes?

Begrunnelse

Høgskolen i Hedmark er i ferd med å fornye sin avtale om kjøp av reisebyråtjenester. De har da fått beskjed om at NSB har endret sitt system for salg av billetter. Dette innebærer at høgskolens reisebyrå ikke kan ta ut billetter fra og til en rekke steder, både på Rørosbanen og Dovrebanen. I disse tilfellene blir brukeren henvist til stasjon eller Narvesenkiosk.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Det er styrets ansvar å forvalte NSBs eiendeler på en slik måte at det økonomiske avkastningskravet som settes til selskapet kan oppnås. I dette ligger også at det er styret og selskapsledelsen sitt ansvar å påse at billettsalg og servicen ellers i selskapet fungerer på en slik måte at de reisende ser seg tjent med å bruke toget som transportmiddel. For NSB som for andre transportselskaper, er den forretningsmessige beste løsningen å kunne selge flest mulig billetter til lavest mulig kostnader.

Siden midt på 80-tallet har reisebyråer med agentur på salg av togbilletter benyttet et eget salgssystem for tog (RAK), mens reisebyråene benytter i all hovedsak salgssystemet Amadeus for salg av flybilletter. Det sistnevnte er et salgssystem de ansatte i reisebyråene er fortrolig med, mens mange syntes det var komplisert å selge togbilletter gjennom RAK. Gjennom selskapet AccesRail har NSB og det svenske jernbaneselskapet SJ arbeidet med å finne en enklere løsning for salg av togbilletter gjennom reisebyrå slik at reisebyråene kan benytte samme datasystem uavhengig av transportform.

Fra 1. mars d.å. kunne reisebyråene også selge billetter til tog gjennom Amadeus, dvs. samme system som det som gjelder for flybilletter. På den måten vil reisebyråene kunne selge togbilletter like enkelt som de i dag selger flybilletter. Dessuten vil dette systemet, som kalles Global Distribution Systems, gjøre det enklere å kjøpe togbilletter fra utlandet. Dette vil gjøre at toget kan framstå som et enda mer likeverdig reisealternativ til fly, noe jeg ser på som svært positivt.

Salg av togbilletter gjennom Amadeus har ennå noen ulemper. Det er ikke mulig å ta ut billetter til mer enn ni reisende samtidig uten først å ta kontakt med NSB. Det er heller ikke mulig å endre en billett utstedt av et reisebyrå på en stasjon. Det må gjøres av reisebyrået. Å etterligne en togreise med en flyreise i deres salgssystem er ikke helt enkelt. I dag ligger det inne en begrensning i antall stasjoner som kan legges inn på en strekning. Det betyr at et reisebyrå ikke kan selge togbilletter til alle stasjonene på en strekning. For eksempel ble Elverum som bestemmelsessted på Rørosbanen først lagt inn for én uke siden da 20 nye stasjonskoder ble godkjent. AccesRail er i forhandlinger med leverandøren av Amadeus for å få utviklet systemet ytterligere. Jeg forutsetter at disse problemene løses til beste for de reisende, som også selvsagt vil være i NSBs interesse.