Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:403 (2001-2002)
Innlevert: 24.05.2002
Sendt: 24.05.2002
Besvart: 05.06.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Muligheten for en ny krig mellom India og Pakistan over Kashmir er reell. Spenningen i område har økt i de seneste dager. Uttalelser fra den indiske statsminister er svært bekymringsfulle. Begge land besitter atomvåpen og har uttalt vilje til å bruke dem. Krisen truer sikkerheten i regionen og bør således lede til at FNs sikkerhetsråd drøfter saken.
Vil utenriksministeren bidra til å bringe saken opp i FNs sikkerhetsråd?

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Jeg er dypt bekymret over den spente situasjonen mellom India og Pakistan og jeg er enig i at faren for en ny krig mellom de to land er reell. Det faktum at begge land besitter atomvåpen og har uttrykt vilje til å bruke dem dersom omstendighetene skulle tilsi det, gir ytterligere grunn til uro.

Regjeringen har uttrykt sin bekymring overfor begge parter i flere sammenhenger. Det er viktig at det internasjonale samfunnet opprettholder et sterkt press på partene for at disse tar de nødvendige skritt for å redusere konfliktnivået og gjenopprette den politiske dialogen.

Det er nær kontakt mellom FNs generalsekretær og Sikkerhetsrådets medlemsland om saken. Generalsekretæren er i regelmessig kontakt med begge lands ledere og har oppfordret dem til å vise moderasjon og engasjere seg i en målbevisst diplomatisk innsats. Flere av Sikkerhetsrådets faste medlemmer samt EU utøver et aktivt og stille diplomati. Alle har oppfordret Pakistan til å gjennomføre konkrete tiltak for å hindre infiltrasjon over grensen til indisk-kontrollert del av Kashmir, for å avverge indiske gjengjeldelsesaksjoner. For øvrig er det å håpe at den regionale sikkerhetskonferansen i Kasakhstan vil bidra til å gjenopprette dialogen mellom partene og å redusere krigsfaren.

Det er bred enighet blant Sikkerhetsrådets medlemsland og FNs generalsekretær om at det er de pågående internasjonale initiativ som har størst utsikt til å føre frem, og at det i øyeblikket ikke vil tjene saken å bringe den opp i Sikkerhetsrådet. Dette er også min vurdering. Samtidig er det åpenbart at spørsmålet må vurderes fortløpende i lys av utviklingen.

I mellomtiden vil en fra norsk side fortsette å gi full støtte til generalsekretær Kofi Annan og andre sentrale aktørers bestrebelser på å redusere konfliktnivået.