Skriftlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:444 (2001-2002)
Innlevert: 06.06.2002
Sendt: 07.06.2002
Besvart: 14.06.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Sikkerhetsopplæringen for fiskere kan bli nedlagt ved årsskiftet fordi ny avtale med kursfartøy ikke er inngått. Statsråden har tidligere avvist et spørsmål fra meg om denne saken med den begrunnelse at dette gjelder budsjett 2003. Etter min vurdering vil en avtaleinngåelse etter budsjettbehandlingen være altfor sent.
Anser Regjeringen den lovpålagte sikkerhetsopplæringen for fiskere som viktig, og hva vil i så fall statsråden gjøre for at denne opplæringa kan videreføres etter 31. desember 2002?

Begrunnelse

Jeg viser til mitt spørsmål av 22. mai 2002 og til statsrådens svar av 28. mai 2002. Svaret var av en slik karakter at jeg finner å måtte fremme et nytt spørsmål i saken. Jeg håper at statsråden ser alvoret i at denne viktige og lovpålagte sikkerhetsopplæringen for fiskere nå faktisk står i fare for å bli nedlagt.
Ut fra dette ser jeg det nødvendig med et større engasjement i saken enn det som har vært tilfelle hittil.
Derfor håper jeg at statsråden denne gangen vil gi meg et fyldigere svar.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Krav til sikkerhetsopplæring for fiskere er fastsatt i forskrift av 10. februar 1989. Regjeringen anser at pålagt sikkerhetsopplæring er et viktig tiltak for å ivareta sikkerheten på fiskefartøyene. Regjeringen vil derfor videreføre kravet om sikkerhetsopplæring for fiskere.

Sikkerhetskursene kan organiseres på flere måter, blant annet kan kursene gjennomføres ved landbaserte kurssentra, slik det delvis gjøres i dag.