Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:465 (2001-2002)
Innlevert: 13.06.2002
Sendt: 14.06.2002
Besvart: 21.06.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Er det etter statsrådens mening en riktig strategi av Oslo-politiet å gjentatte ganger gå ut med advarsler mot demonstrasjonene i mediene og å hindre arrangørene i å leie overnattingsplasser i offentlige bygg, og hva vil statsråden gjøre for å begrense de varslede merutgiftene for politiets operasjoner?

Begrunnelse

I oppslag i Dagsavisen og Klassekampen 12. juni innrømmer en representant for Oslo politikammer at politiet har bedt skoleetaten i Oslo kommune om å forhindre at Nettverket Oslo 2002, som arrangerer demonstrasjonen som skal være mot Verdensbankens ABCDE-konferanse 24. juni, får leie overnattingsplasser i skolebygg. 11. juni er en annen representant for Oslo-politiet sitert i Dagsavisen på at politiet advarer foreldre mot å la 12-16-åringer delta i demonstrasjonene.
Dette er bare de to siste av en lang rekke utspill fra Oslo-politiet som har bidratt til at mange mennesker nå er redde for å delta i demonstrasjonene. Inntrykket som spres er at politiet forbereder seg på voldelige sammenstøt. Dette til tross for at demonstrasjonen arrangeres av store og seriøse norske organisasjoner, og til tross for at ingen enkeltpersoner eller grupperinger har sagt at de har noen målsetting om å lage opptøyer i Oslo.
Fra Regjeringens side har det flere ganger vært understreket at det er viktig for Norge at også motdemonstrasjoner mot ABCDE-konferansen får foregå fritt og uhindret. Det er derfor viktig å få klarhet i om justisministeren mener politiets inngripen mot utleie av overnattingsplasser til demonstranter er i tråd med dette ønsket. Det er også grunn til å spørre om statsråden mener medieutspill av den typen vi så i Dagsavisen 11. juni er forenlig med politiets og myndighetenes ansvar for å legge til rette også for de som vil demonstrere mot Verdensbanken.
Regjeringen har i forbindelse med St.prp. nr. 63 for 2001-2002, under kap. 440, varslet om at den vil komme tilbake til Stortinget med en sak om dekning av politiets merutgifter til operasjonene i forbindelse med ABCDE-konferansen. Det er tydelig at politiet i Oslo planlegger en høy beredskap og stor mobilisering av tjenestemenn. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at mobiliseringene mot Verdensbankens forskerkonferanse blir av samme størrelse som det vi har sett ved toppmøter i EU, WTO og lignende internasjonalt. Det gjør det relevant å spørre om hva statsråden foretar seg for å sørge for at regningen som sendes Stortinget blir minst mulig.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Offentligheten og mediene har vist stor interesse for ABCDE-konferansen og politiets planer for å opprettholde ro og orden. For å sikre ro og orden og at fredelige demonstrasjoner kan gjennomføres, har det vært viktig for politiet å få fram objektiv informasjon og man har valgt å utvise størst mulig grad av åpenhet - også om egne tiltak.

Samarbeidet med de offisielle arrangørene av demonstrasjoner har også vært konstruktivt og godt.

For å ivareta sikkerheten til fredelige demonstranter, publikum og politiets eget personell, er det imidlertid nødvendig for politiet å ha en adekvat og god beredskap for å være forberedt på at kanskje ikke alle demonstrantene har til hensikt å gjennomføre en fredelig markering. Noe annet ville være en tjenesteforsømmelse fra politiets side. Utgiftene vil bli holdt på et lavest mulig nivå, men er vanskelig å stipulere i forkant av en konferanse.

Når det gjelder utleie av overnattingsplasser i offentlige bygg, er dette et forhold mellom Oslo kommune og eventuelle leietakere. Ut fra hensynet til å sikre ro og orden har det imidlertid vært korrekt av politiet å fremlegge relevante vurderinger for kommunen. Det er imidlertid kommunens vurdering og ansvar hvordan de håndterer leieavtaler.