Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:509 (2001-2002)
Innlevert: 21.06.2002
Sendt: 24.06.2002
Besvart: 03.07.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Det er søkt midler fra Kultur- og kirkedepartementet til en vandreutstilling med utvalg av Anton Hansens verker, hovedsakelig utlånt fra Arbejdermuseet i København. Utstillingen er tenkt gjennomført som vandreutstilling mellom tre museer/gallerier i Akershus, Sør-Trøndelag og Østfold. Fredrik Stabel & AvisTegnernes Hus i Drøbak, Orkla Industrimuseum på Løkken Verk og Moss by- og industrimuseum.
Ser statsråden mulighet for å bevilge støtte til denne vandreutstillingen?

Begrunnelse

Anton Hansen var tegner, avistegner og satiriker. Målsettingen med prosjektet er nettverksarbeid mellom de ulike institusjonene i Drøbak, Moss og Løkken. Anton Hansens kunst var vesentlig, hans engasjement og brennende hjerte for arbeidere, de undertrykte og de svake gjennomsyrer hele hans produksjon. Dette vil være viktig for de ulike museene i prosjektet å legge vekt på de medmenneskelige verdiene som Anton Hansen formidler i sin kunst. Dette er en unik sjanse til å få vist Anton Hansens kunst i Norge hvor han har oppholdt seg i to perioder.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Kultur- og kirkedepartementet mottok søknad om støtte til en vandreutstilling med Anton Hansens arbeider den 24. juni 2002. Søknaden vil bli oversendt Norsk kulturråd til behandling.