Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:520 (2001-2002)
Innlevert: 27.06.2002
Sendt: 27.06.2002
Besvart: 02.07.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Stortinget fattet vedtak om framdrift og bindende kostnadsramme for operaprosjektet 17. juni i år. I et intervju med Dagens Næringsliv 26. juni 2002 stiller journalisten spørsmål om når operaen i Bjørvika vil stå ferdig, og hva den vil koste. Statsråd Hilde Frafjord Johnson svarer følgende: "Alt jeg kan si er at det vil ta lengre tid og bli vesentlig dyrere enn planlagt."
Dersom dette er en korrekt gjengivelse av statsrådens svar, hvilke opplysninger bygger uttalelsen på?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg viser til St.prp. nr. 48 for 2001-2002 Nytt Operahus i Bjørvika, som Stortinget behandlet 17. juni i år, jf. Innst. S. nr. 234 for 2001-2002. Jeg kan bekrefte at operahusprosjektet fullt ut arbeider i tråd med de forutsetninger som lå til grunn for Stortingets behandling av saken.

For øvrig tar jeg med en merknad jeg har mottatt fra Hilde Frafjord Johnson om saken:

"I et "15-kjappe"-sommerintervju i Dagens Næringsliv av 26. juni var mitt kjappe svar på et kjapt spørsmål om operaen ment å være en humoristisk referanse knyttet til generelle overskridelser i omfang og tid av denne typen prosjekter. Ved en inkurie ble en presisering av nettopp dette ikke med i intervjuteksten. Jeg konstaterer at dette har skapt usikkerhet. Min spøkefulle kommentar har intet fundament i faktuelle vurderinger knyttet til denne konkrete saken."