Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:571 (2001-2002)
Innlevert: 18.09.2002
Sendt: 19.09.2002
Besvart: 25.09.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Ifølge NSF blir Læreplanverket 97 når det gjelder svømmeopplæring ikke fulgt opp i kommunene.
Vil statsråden ta initiativ for å kvalitetssikre dette, og få status på svømmeopplæringen?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen fastsetter under kapittelet om kroppsøving at elevene skal bli trygge i vann gjennom lekpregede aktiviteter slik at de gjennom svømming kan lære å berge seg selv. Elevene skal også arbeide med å mestre livbergningsteknikker i vann.

Læreplanverket er fastsatt som forskrift. Bestemmelsen om svømming fastsetter således en plikt for kommunen til å sørge for svømmeopplæring som beskrevet. Ifølge forskrift til opplæringsloven § 12-1b) må skolens tilsynsplikt være særlig skjerpet ved svømmeundervisning.

For å sikre at rettigheter og plikter i henhold til opplæringslovgivningen, herunder Læreplanverket, blir oppfylt, har Utdannings- og forskningsdepartementet delegert tilsynsmyndighet til Statens utdanningskontorer, se rundskriv F-23-99. Myndigheten omfatter også rett til å gi pålegg dersom elevers rettigheter ikke blir oppfylt.