Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:574 (2001-2002)
Innlevert: 20.09.2002
Sendt: 20.09.2002
Besvart: 26.09.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Klassekampen omtaler 7. september en avtale mellom et konsortium av oljeselskaper og tyrkiske myndigheter om en planlagt oljerørledning fra Baku ved Kaspihavet til Ceyhan ved Middelhavet. Rørledningen er omstridt blant annet av miljømessige grunner, og fordi tyrkiske sikkerhetsstyrker skal bidra til å sikre arbeidet med rørledningen.
Vil Regjeringen ta noen initiativ for å sikre at menneskerettighetshensyn og miljøhensyn skal bli ivaretatt i forbindelse med etableringen av rørledningen?

Begrunnelse

Klassekampen 7. september 2002 refererer til en rapport som er skrevet av en undersøkelseskommisjon nedsatt av en rekke organisasjoner. Disse kritiserer blant annet at oljeselskapene blir gitt makt over den tyrkiske staten.
Statoil er blant selskapene som er med i dette konsortiet. Den tyrkiske regjeringen skal ha fritatt oljekonsortiet fra alle krav gjennom tyrkisk lov, bortsett fra grunnloven. Dette bety at en ikke vil være forpliktet av nye miljømessige, sosiale eller andre lover som påvirker oljerørledningen.
Det er også blitt hevdet at avtalen synes å nekte borgere i Tyrkia rett til en uavhengig domstol i tilfeller av erstatningskrav eller andre forhold.
Tyrkiske sikkerhetsstyrker har ofte vært anklaget for brudd på menneskerettighetene. Det er derfor grunn til å være på vakt når disse skal ha et ansvar for å sikre mot sosial uro rundt rørledningen.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Jeg er kjent med at norsk olje- og gassindustri, inkludert Statoil, har interesser i området rundt Kaspihavet.

Internasjonaliseringen av norsk olje- og gassindustri berører i mange tilfeller spørsmål relatert til menneskerettigheter, korrupsjon og demokratiutvikling. Internasjonale organisasjoner, interesseorganisasjoner og myndigheter, i tillegg til bedriftene selv, har viet disse problemstillingene økt oppmerksomhet de siste årene.

Regjeringen legger til grunn at norsk olje- og gassindustri, Statoil inkludert, forholder seg til de grunnleggende menneskerettigheter og miljøhensyn i tråd med de internasjonale avtaler som Norge er forpliktet av og etter de etiske prinsipper som gjelder for god forretningsførsel.