Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:592 (2001-2002)
Innlevert: 30.09.2002
Sendt: 30.09.2002
Besvart: 09.10.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I 1992 vedtok Stortinget at bladet Sosial trygd ikke lenger skulle ha egen post på statsbudsjettet. I den forbindelse sluttet Stortinget seg til Regjeringens formulering om at "det er viktig å sikre utgivelsen av et uavhengig tidsskrift på dette viktige samfunnsområdet". I sommer vedtok Rikstrygdeverket å ikke videreføre abonnementet på Velferd, tidligere Sosial trygd, til sine ansatte. Bladets eksistens trues av den reduksjonen i inntekt som dette medfører.
Vil sosialministeren bidra til å sikre videre drift?

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Stortinget vedtok som kjent i 1992 at bladet Velferd (tidligere Sosial trygd) ikke lenger skulle finansieres over en egen post på statsbudsjettet. I de om lag ti årene som er gått har Rikstrygdeverket årlig overført ca. 1,4 mill. kr til Velferd som et kollektivt abonnement for alle trygdeetatens ansatte.

Fra 1. januar 2003 ønsker ikke Rikstrygdeverket å opprettholde denne avtalen lenger. Fra og med 2003 vil det bli opp til den enkelte enhet i trygdeetaten å prioritere abonnement på Velferd innenfor egne driftsrammer.

Jeg finner ikke grunnlag for å kunne detaljstyre Rikstrygdeverket på dette punkt.