Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:98 (2002-2003)
Innlevert: 15.11.2002
Sendt: 18.11.2002
Besvart: 25.11.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Personer som får oppholdstillatelse her i landet etter spesialistbestemmelsen får også anledning til familiegjenforening etter dagens lov.
Hva skjer med familiens øvrige medlemmer dersom den personen som opprinnelig fikk arbeidstillatelse faller fra, f.eks. på grunn av dødsfall; vil de da kunne fortsette å bo her i landet, eller vil grunnlaget for deres oppholdstillatelse være borte?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Det er muligheten for å utøve et familieliv og beskyttelsen av retten til dette som er årsaken til at nærmeste familiemedlemmer til en som har arbeidstillatelse i medhold spesialistbestemmelsen kan innvilges familiegjenforening.

Hvis personen som er blitt innvilget arbeidstillatelse i medhold av spesialistbestemmelsen dør, eller ikke lenger oppholder seg i riket, vil ikke Norge nødvendigvis være det landet de resterende familiemedlemmene har størst familietilhørighet til. I slike tilfeller vil det for familiemedlemmene være nærmest å utøve familielivet i hjemlandet. Utgangspunktet vil derfor være at grunnlaget for familiemedlemmenes oppholdstillatelse er bortfalt.

Fyller familiemedlemmene vilkårene for selvstendig oppholdstillatelse, vil de imidlertid kunne fortsette å bo i landet, selv om den de er gjenforent med ikke lenger lever. En aktuell bestemmelse i denne sammenheng er utlendingsloven § 8 annet ledd om "sterke menneskelig hensyn". I tilfeller hvor vilkårene for familiegjenforening ikke lenger er tilstede, vil Utlendingsdirektoratet alltid foreta en konkret vurdering av om vilkårene etter utlendingsloven § 8 annet ledd er oppfylt. Selv om familiemedlemmene har oppholdt seg i Norge i kun kort tid, vil det være korrekt av utlendingsmyndighetene å foreta en slik konkret vurdering.