Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:144 (2002-2003)
Innlevert: 28.11.2002
Sendt: 29.11.2002
Besvart: 05.12.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Maskinparken til den konkursramma rekefabrikken på Hasvik i Finnmark kan bli slaktet og solgt stykkevis. Rekefabrikken ble for kort tid siden opprustet for nærmere 40 mill. kr. Nå kan hele fabrikken bli solgt i løsvekt. Dermed vil håpet på ny industriaktivitet i Hasvik forsvinne. Konsekvensene for Hasvik hvis dette skjer, er fraflytting. Bedriften er bygd opp med lån og tilskudd fra SND, som er største panthaver.
Vil statsråden legge føringer på SND for å forhindre at Hasvikbedriften blir slaktet?

Begrunnelse

Hasvik kommune er i en ekstremt vanskelig situasjon etter at de tre fiskebedriftene, hjørnesteinsbedriftene i lokalsamfunnet, har vært stengt i snart ett år, og HR-konsernet som eide bedriftene er konkurs. Storsamfunnet har et spesielt ansvar for å skape ny virksomhet i Hasvik. SND har som største panthaver i rekefabrikken i Hasvik stor innflytelse på lokalsamfunnets framtid. SND vil kunne påvirke om rekefabrikken skal selges som den står, eller om den blir slaktet og solgt.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Etter at HR-konsernet gikk konkurs våren 2002 har tre av fiskebedriftene i Hasvik kommune vært stengt. SND har hele tiden arbeidet for å finne nye eiere. Det ser ut til å ha lyktes ved anleggene i Breivikbotn og i Sørvær som nå er i gang igjen med nye eiere, men rekefabrikken som det refereres til i spørsmålet står altså enda uten aktivitet.

Situasjonen i fiskerinæringen generelt, og kanskje særlig innenfor rekeindustrien, er svært vanskelig for tiden. Dette er bl.a. pga. markedssituasjonen og overkapasitet i industrien. Det er ikke stor vilje eller muligheter til nyinvesteringer og dermed vanskelig å finne nye eiere. SNDs alternativ vil da være å vente på en mulig bedre tid med gunstigere rammevilkår eller se etter alternative utnyttelsesmuligheter for rekefabrikken i Hasvik. Det vil si at begrepet slakting som benyttes i brevet innebærer et eventuelt salg av utstyr internasjonalt og forsøk på å få solgt fabrikken til andre formål, f.eks. oppdrett.

Jeg har blitt orientert om at det ble gjennomført et møte mellom Hasvik kommune, bostyret og SND 28. november 2002. På dette møtet ble det enighet om at produksjonsutstyret ved rekefabrikken i Hasvik ikke vil bli solgt før muligheten for eventuell ny virksomhet ved fabrikken er avklart. Hasvik kommune ønsker perioden frem til 1. april 2003 før beslutning om slakting skal tas. SND har imidlertid satt fristen for ny vurdering av slakting til utgangen av januar 2003 og lar dermed det kommunale utviklingsselskapet arbeide med nye salgsfremstøt en stund til. SND vil allerede nå iverksette prosessen med å undersøke interessen for kjøp av utstyret internasjonalt. Salg vil derimot ikke bli gjennomført uten dialog med kommunen.

Jeg vil besvare spørsmålet til representant Arnstad med at det ikke er aktuelt for meg å gå inn og gi føringer til SND i denne saken. Det vil si at jeg står fast ved de fiskeripolitiske retningslinjene som gjelder for SNDs virksomhet i 2002.