Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:156 (2002-2003)
Innlevert: 05.12.2002
Sendt: 06.12.2002
Besvart: 12.12.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Med utgangspunkt i Posten AS' post restante-ordning:
Hvor mange mennesker henter hvert år brev på Postens post restante-ordning, og hvor stor andel av disse kan man anta er bostedsløse eller uten fast bopel?

Begrunnelse

Postens post restante-ordning er sammen med c/o-ordningen de eneste muligheten folk uten fast bopel har for å motta post. En registrering gjennom ordningen vil derfor være et svært godt supplement til å finne ut hvor mange bostedsløse vi faktisk har her i landet.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Posten har opplyst at selskapet ikke fører oversikt over omfanget av post restante-ordningen, verken med antall sendinger eller antall brukere. Selskapet har derfor ikke grunnlag for å gi et anslag over totalomfanget eller hvordan bruk av post restante-ordning fordeles mellom grupper. Posten bemerker i sitt innspill til Samferdselsdepartementet at opplysninger om brukernes sosiale status ikke er relevant for den tjenesten selskapet her utfører, og at det dessuten vil være uforenlig med Postens rolle som nøytral formidler å registrere denne type informasjon. Jeg er enig i dette.