Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:199 (2002-2003)
Innlevert: 17.12.2002
Sendt: 18.12.2002
Besvart: 20.12.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Jeg har fått en henvendelse fra tre unge gutter på 16 år som har startet et minivareleveranseselskap. Enkelte APE varemopeder veier 270 kg. Dersom varemopedene ikke hadde hatt førerhus og overbygg for å beskytte varene ville de ha veid ca. 150 kg. Da kunne fortsatt disse unge guttene kjørt med sitt mopedkjørerbevis. Jeg gjør oppmerksom på at de har hatt lov til å kjøre etter nåværende forskrifter. Samtidig vet vi at 16-åringer kan kjøre traktor på motorisert vei.
Hva er statsrådens vurdering av dette?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Bakgrunnen for innføring av egen førerkortklasse samt alders- og helsekrav for førere av tre- og firehjuls moped var at mange av disse saktegående kjøretøyene ble oppfattet som personbiler i trafikken pga. mopedenes førerhus og overbygg. Tre- og firehjuls mopedenes fart ble derfor ofte feilvurdert, og farlige situasjoner oppstod.

Reglene for lette tre- og firehjuls mopeder ble endret 29. oktober i år ved at aldersgrensen for tre- og firehjuls mopeder med egenvekt ikke over 150 kg ble senket fra 18 til 16 år. I høringen ble det spesielt bedt om tilbakemelding på vektbegrensningen. Én av 25 høringsinstanser mente at grensen burde bli satt til 200 kg nettopp fordi en del "varemopeder" hadde høyere egenvekt enn 150 kg. Flere av høringsinstansene uttrykte at 150 kg var rett grense, mens to instanser mente at vektgrensen burde vurderes satt lavere. Ingen av høringsinstansene ønsket en høyere vektgrense enn 200 kg. Den eksisterende kjøretøyparken tilsier at grensen for egenvekten kunne vært satt noe lavere enn 150 kg for å omfatte de fleste mindre kjøretøyene, men grensen ble satt til 150 kg for å være på den sikre siden.

På denne bakgrunn er det ikke aktuelt å heve vektgrensen igjen.

Jeg vil også gjøre oppmerksom på at dagens mopedførerbevis bare gir rett til å kjøre tohjuls moped, og ikke trehjuls "varemoped".

Når det gjelder førerretten for traktor, blir denne for tiden vurdert i forbindelse med den pågående revisjon av regelverket for førerkort. Etter dagens regelverk må man avlegge både en teoretisk og praktisk prøve for å få førerkort for traktor, mens det for tre- og firehjuls moped bare kreves teoretisk førerprøve etter fullført kurs på 20 timer ved en kjøreskole.