Skriftlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:223 (2002-2003)
Innlevert: 14.01.2003
Sendt: 14.01.2003
Besvart: 22.01.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): NRK Radio P1 har fra 1. januar i år sluttet å sende observasjoner og værvarsel tidlig om morgenen. Dette skaper nå store problemer og usikkerhet for kystfiskerne i flere områder fordi de ikke får oppdatere seg på været før de går på havet om morgenen. Fra faglig hold hevdes det at dette går på sikkerheten løs.
Hva vil statsråden gjøre for å få NRK Radio P1 til å gjenoppta disse viktige sendingene?

Begrunnelse

Ifølge Fiskeribladet har NRK Radio kuttet disse sendingene fordi slike spesialvarsel ikke passer inn i P1 sin programprofil. Inntil 1. januar i år kunne alle høre dette detaljerte varselet på radioens P1 kl. 5.45 hver morgen, men nå er dette lagt over til mellombølgen og til langbølgen. For kystfiskere i store geografiske områder er det dermed ikke mulig å få tilgang på disse viktige sendingene.
Fiskernes talsmenn hevder at kystfiskerne ved dette er satt langt tilbake når det gjelder sikkerheten på havet, og de spør hva som er forskjellen på slike spesialvarsel og de vegmeldingene som stadig bryter inn i vanlige radiosendinger.
Representanter for Værvarslinga for Nord-Norge betegner det som en meget beklagelig situasjon at de ikke kommer ut med det produktet de har laget, noe de også har påpekt overfor NRK.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Fra NRK har jeg fått opplyst at fra og med onsdag 15. januar d.å. var dette spesialvarselet tilbake på FM-nettet slik det var før årsskiftet. NRK har gått tilbake til det sendeskjema de hadde før nyttår, med værvarsel hver dag kl. 5.45 i NRK P1.