Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:231 (2002-2003)
Innlevert: 15.01.2003
Sendt: 16.01.2003
Besvart: 23.01.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I Budsjett-innst. S. nr. 12 (2002-2003) har KUF-komiteens flertall igjen henvist til manglende offentlig kapital til selskapet PROVETS AS, der enheter under henholdsvis Fiskeridepartementet og Utdanningsdepartementet er forutsatt å delta med midler til selskapskapital. Midlene som skulle kanaliseres via UiB, er ikke kommet til tross for løfter i debatten om budsjettet for 2002.
Vil statsråden ta ansvar for at denne saken, som dreier seg om oppdragsforskning i marin sektor, finner sin løsning?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: PROVETS AS ble formelt opprettet høsten 2001, med følgende eiere: Universitetet i Bergen (34 pst.), Havforskningsinstituttet (33 pst.) og Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt (33 pst.). Innskutt aksjekapital var 1 mill. kr, der Havforskningsinstituttets og Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutts andel var bevilget over Fiskeridepartementets budsjett.

Jeg har merket meg uttalelsen fra KUF-komiteens flertall i Budsjett-innst. S. nr. 12 (2002-2003). Det har imidlertid ikke vært min oppfatning at det har vært forutsatt støtte til PROVETS AS over Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett, utover Universitetet i Bergens eierandel i selskapet. Det foreligger heller ingen planer om å støtte tiltaket over Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett.