Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:234 (2002-2003)
Innlevert: 16.01.2003
Sendt: 20.01.2003
Besvart: 28.01.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): I budsjettinnstillingen for 2003 fremhever flertallet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen at Momentum bør gis en sentral plassering som presentasjonsarena for samtidskunst i Norge, og at de forutsetter at Regjeringen følger opp dette. På grunn av for lavt driftstilskudd, er det nå gjort kjent at festivalen for andre år på rad ikke har råd til å avholdes som planlagt.
Hva vil kulturministeren gjøre for å følge opp flertallsmerknaden, slik at festivalen opprettholder sin nasjonale betydning og sitt internasjonale renommé?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Samtidskunstfestivalen Momentum kom for første gang med på statsbudsjettet i 2002 med et tilskudd på 500 000 kr. Tilskuddet for 2003 er på 520 000 kr. Tidligere har Momentum mottatt støtte fra Norsk kulturråd.

Kultur- og kirkedepartementet har hatt møter med Momentums ledelse og kjenner godt til virksomheten og den innsats som gjøres for å sikre festivalen et bedre driftsgrunnlag. Momentum er en viktig samtidskunstfestival. Forholdet til festivalen vil derfor bli nærmere drøftet i kulturmeldingen som Kultur- og kirkedepartementet legger frem senere i år.

Det har dessverre ikke vært mulig å øke støtten til Momentum i statsbudsjettet for 2003. Når det gjelder finansieringen av en festival neste år, vil dette bli vurdert i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2004.