Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:256 (2002-2003)
Innlevert: 23.01.2003
Sendt: 23.01.2003
Besvart: 05.02.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Gol fortsatt får beholde fast stasjonerte ambulanser fra neste år?

Begrunnelse

Ifølge Hallingdølen av 18. ds. kan det fra neste år bli store endringer i ambulansestrukturen i Buskerud. Ambulansetjenesten skal lyses ut i februar. I løpet av året blir det avgjort hvem som skal overta ambulansetransporten i Hallingdal fra 2004. Det er to spørsmål mange stiller seg. Spørsmålene er hvor mange biler den nye ambulanseoperatøren i Hallingdal skal disponere, og hvor bilene skal stasjoneres. Etter det Hallingdølen får opplyst, ligger det an til å bli seks biler i Hallingdal. Spådommene går på at fordelingen blir én på Geilo, to på Ål, én i Hemsedal og to på Nesbyen. Det kan bety at Gol blir uten bilambulanse fra neste år.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Ansvaret for ambulansetjenestene ble fra 1. januar 2002 overført fra fylkeskommunene til de regionale helseforetakene sammen med den øvrige spesialisthelsetjenesten. Helse Sør RHF v/Sykehuset Buskerud HF overtok i den forbindelse tidligere inngåtte avtaler mellom Buskerud fylkeskommune og private ambulanseutøvere.

Eksisterende avtale med private ambulanseutøvere gikk ut ved årsskiftet. Sykehuset Buskerud HF har fått prolongert gammel avtale i ett ekstra år med de fleste private utøvere, men må snarest innhente anbud med tanke på inngåelse av eventuelt nye avtaler. Dette er bakgrunnen for at Sykehuset Buskerud HF er i ferd med å utarbeide spesifikasjoner med tanke på å konkurranseutsette hele eller deler av ambulansetjenesten i sitt ansvarsområde. I henhold til gjeldende forskrift om offentlige anskaffelser må Sykehuset Buskerud HF åpne for konkurranse for retten til å tegne slike avtaler.

Jeg er gjort kjent med at kunngjøringsdokumentene ennå ikke er ferdige. Imidlertid opplyses det fra Sykehuset Buskerud HF og Helse Sør RHF at det ikke er noe, slik disse dokumentene nå foreligger, som gir grunnlag for å si at Gol ikke skal være stasjoneringssted for ambulanse også fra 2004.