Skriftlig spørsmål fra Henrik Rød (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:266 (2002-2003)
Innlevert: 29.01.2003
Sendt: 29.01.2003
Besvart: 31.01.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Henrik Rød (FrP)

Spørsmål

Henrik Rød (FrP): I Fredrikstad kommune blir flere grunneiere nektet å bygge ut tomter i henhold til reguleringsplan i Dikeveien fordi fylkesmannen har definert et helt område som detaljhandelspark, og bruker bestemmelser vedrørende kjøpesenterstoppen som argument. Gjeldene reguleringsplan er stadfestet etter at kjøpesenterstoppen ble vedtatt i 1999.
Har fylkesmannen anledning til å oppheve byggetillatelsesvedtak som er i henhold til reguleringsplanen fra kommunen, når de selv ikke hadde innsigelser til planen da den ble behandlet?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Miljøverndepartementet har 21. januar 2003 avgjort en klagesak for Dikeveien 41. Departementet tok til følge klage over fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke etter de rikspolitiske bestemmelsene om kjøpesenterstopp. Departementet opphevet fylkesmannens vedtak fordi kjøpesenterstoppen ikke kommer til anvendelse i saken når reguleringsplanen er gyldig vedtatt etter at de rikspolitiske bestemmelsene om kjøpesenterstopp trådte i kraft.

Når en plan er gyldig vedtatt etter at kjøpesenterstoppen trådte i kraft, vil ikke kjøpesenterstoppen gjelde. I slike tilfeller har ikke fylkesmannen anledning til å oppheve byggetillatelser som er i samsvar med plan. Unntak fra dette kan gjelde hvis det er begått saksbehandlingsfeil av betydning ved behandling av byggesaken, eller søknaden er i strid med andre bestemmelser i lov eller forskrift.