Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:268 (2002-2003)
Innlevert: 29.01.2003
Sendt: 30.01.2003
Besvart: 07.02.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Nå når det sentrale våpenregistret er opprettet fra 1. januar 2003, vil det da bli gjort en ekstra innsats for å få de lokale våpenregistrene som finnes ved politidistriktene i dag, raskt inn i det sentrale dataregisteret?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg har fra Politidirektoratet fått opplyst følgende om fremdriftsplanen for konvertering av de eksisterende lokale våpenregistre:

"Det sentrale våpenregistret, GAT-våpen, ble opprettet 1. januar 2003. Databasen fra Oslo politidistrikts lokale våpenregister ble da lagt inn i det sentrale våpenregister.

I løpet av våren 2003 vil data fra de øvrige politidistrikts lokale våpenregistre bli lagt inn i det sentrale våpenregister. Direktoratet antar at konverteringen fra de lokale våpenregistre i de enkelte politidistrikt til det nye registret vil være avsluttet før sommerferien."

Denne fremdriftsplanen virker fornuftig.

Jeg viser for øvrig til mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 267 (2002-2003), som også omhandler det sentrale våpenregister.